binding

Het binden van de werknemers aan de organisatie heeft niet altijd te maken met een hoog salaris of de beste secundaire arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk zijn deze belangrijk, maar laten we eerlijk zijn: het zijn meestal ook de ‘lokkertjes‘ om mensen binnen te halen. 

Binding van werknemers wordt steeds lastiger

Binding van werknemers aan een organisatie wordt steeds moeilijker. Kwam het vroeger vrij vaak voor dat een werknemer zijn 25-jarig jubileum kon vieren of dat een werknemer zijn gehele werkzame leven bij een en dezelfde baas doorbracht, tegenwoordig is dat niet zo vanzelfsprekend meer. Flexibele werkplekken, het nieuwe werken vanuit huis, tijdelijke contracten, snelle en directe toegang tot het aanbod op de arbeidsmarkt. Het zijn slechts enkele redenen waarom werknemers zich steeds minder bij hun organisatie, of sterker nog: bij hun werk, betrokken voelen. Wat zijn de voorwaarden die je als organisatie moet creëren om werknemers te binden en vooral om zich verbonden te laten voelen met jouw organisatie? 

Creëer een emotionele band door teambuilding

Onderlinge emotionele verbondenheid tussen werknemers is één van de pijlers bij het binden van werknemers aan de organisatie. De eerste stap is hierbij een goed samenwerkend team samen te stellen binnen de organisatie. Toch is dit lastiger dan je denkt. Het is niet een groepje mensen bijeen zetten die daarna maar moet samenwerken. Het is vooral de juiste man of vrouw op de juiste plek zetten en in weten te schatten of mensen elkaar aanvullen binnen het team. Teambuilding is niet een eenmalig proces of het populaire “dagje op de hei”. Teambuilding doe je iedere dag en met zijn allen. Een goed team kan binnen een organisatie redelijk autonoom functioneren. Dit geeft medewerkers een grotere vrijheid in de uitvoering van hun taken. Het op deze wijze door de werkgever gegeven vertrouwen, werkt zeer motiverend. Medewerkers zullen zich emotioneel betrokken voelen bij het werk en de organisatie. Het werk zal eerder gezien en ervaren worden als hun werk. 

Ontplooiingsmogelijkheden voor werknemers

Een organisatie is gebaat bij medewerkers die zich willen ontplooien en medewerkers zijn gebaat bij een organisatie die hen hiervoor voldoende mogelijkheden biedt.  Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie zijn belangrijk voor de medewerker en tevens voor de organisatie een goede mogelijkheid om medewerkers aan de organisatie te binden. Indien je bij doorgroeimogelijkheden alleen denkt aan de verticale organisatiestructuur van het bedrijf, dan zijn de ontplooiingsmogelijkheden relatief beperkt. Een werknemer kan ook van waarde zijn elders in de organisatiestructuur. Bij doorgroeien in een horizontale organisatiestructuur kan een werknemer zich verder ontwikkelen door zichzelf te specialiseren. Hierdoor wordt de werknemer breder inzetbaar voor de organisatie

Bedrijfscultuur met open communicatie en verantwoordelijkheden

Een derde voorwaarde bij de binding van werknemers is het hebben van een bedrijfscultuur die staat voor open communicatie tussen werknemers en leidinggevenden. Werknemers moeten zich thuis voelen binnen een organisatie en kunnen zeggen waar het op staat. Geef werknemers verder ook verantwoordelijkheden en zeggenschap op alle niveaus binnen een organisatie. Zorg ervoor dat werknemers hierbij hun eigen arbeidstaken zoveel mogelijk autonoom en naar eigen inzicht kunnen uitvoeren. Wanneer een werknemer weet wat van hem of haar wordt verwacht, zal hij of zij ook verantwoording kunnen en willen afdragen over de uitgevoerde taken. 

Betrokkenheid, betrokkenheid en nog eens betrokkenheid

Wanneer je als organisatie de voorwaarden heb geschept voor een goede binding met je werknemers, komt eigenlijk pas de belangrijkste voorwaarde ter sprake: het tonen van betrokkenheid. Werknemers die zich bij hun werk betrokken voelen gaan met plezier naar hun werk, voelen zich verantwoordelijk voor het gedane werk en voelen zich daardoor de ondernemer binnen de organisatie. Er wordt tenslotte serieus geluisterd naar hun mening wat zorgt voor wederzijdse erkenning in kwaliteiten. Geen organisatie is hetzelfde en teambuilding, ontplooiingskansen en een open bedrijfscultuur kunnen op vele verschillende manieren worden ingevuld. Wees creatief en denk buiten het kader en maak van je werknemers mede-ondernemers. Lees meer tips over het verhogen van binding met werknemers binnen je organisatie of neem contact met ons op. Heb je vragen over bovenstaand artikel? Plaats hieronder je reactie.