In onze eerdere blogs hebben we het belang van teambinding en teambuilding binnen een organisatie al veelvuldig besproken. Werken in een team omvat veel meer dan alleen samenwerken aan opdrachten. Bij teamwerk komen ook andere aspecten kijken, zoals communicatie, eerlijkheid, feedback en creativiteit. Door als een team te werken vul je elkaar aan met specifieke kwaliteiten die de ander niet heeft. Bij teamwerk met goed samenwerkende collega’s inspireer je anderen en laat je je inspireren. 

Voorwaarden voor goed teamwerk

Het succes van teamwerk valt of staat met de juiste voorwaarden. Zonder de juiste middelen, communicatieve vaardigheden en doelen wordt het werken in een team lastig. Daardoor kan wrijving ontstaan waardoor teamleden gedemotiveerd raken. 

1. Gezamenlijk belang

De eerste randvoorwaarde is dat iedereen binnen het team een gezamenlijk belang heeft. Heeft iedereen baat bij dit project? Kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren? Dit maakt dat iedereen zijn of haar beste beentje voor zet. 

2. De juiste middelen ter beschikking

Daarnaast is het belangrijk dat alle middelen voor het werken in een team aanwezig zijn. Hierbij gaat het om zowel materiële voorzieningen als immateriële middelen zoals bevoegdheden, informatie en steun. Bij gebrek aan de juiste middelen wordt het lastig om goed teamwerk te kunnen verrichten en als team te functioneren. 

3. Ruimte voor eigen invulling

Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt voor eigen invulling. Zo kan er een fijne sfeer ontstaan die ‘teamgeest’ wordt genoemd omdat iedereen de kans krijgt zijn of haar talenten te laten zien. 

4. Contact tussen de teamleden (op afstand)

Anno 2023 is er zoveel meer aandacht en bewijs voor de levensvatbaarheid van virtuele teams die op afstand communiceren door middel van de moderne voorzieningen. Koud contact, via Teams, Zoom, telefoon of e-mail is niet voldoende. Warm contact, elkaar face-to-face spreken en samen starten, is van essentieel belang. 

5. Onderlinge taakafhankelijkheid

Als collega’s elkaar nodig hebben, zoeken ze elkaar snel op om samen te werken. Dit maakt dat de groep collega’s samen een team vormt. Dit sluit aan bij het hebben van een gezamenlijk doel; met alle neuzen dezelfde kant op staan. 

6. Verschillende werkzaamheden

Wanneer teamleden verschillende werkzaamheden hebben maar wel met elkaar samenhangen, ontstaat de prikkel tot samenwerking en afstemming. Wanneer collega’s onderling hetzelfde werk verrichten, is de prikkel tot samenwerking minder. 

7. Vervanging binnen het team

Het is effectief als teamleden elkaars werk bij afwezigheid kunnen overnemen of onderling verdelen. Zo voorkom je stilstand in het proces en raken werknemers bekend met andermans werk. Dit leidt tot inlevingsvermogen en begrip voor het werk van een ander en stimuleert het teamwerk in het algemeen. 

8. Beperkte omvang van het team

Over het algemeen is drie personen vaak de minimum omvang van een team. Probeer de omvang van je team te beperken tot een maximum van 15 personen. Teams die in grotere groepen werken, dreigen namelijk te vervallen in subgroepen die onderling een team vormen bij het uitvoeren van werk. Dit kan een negatieve impact hebben op het teamwerk van het overkoepelende team door een gebrek aan communicatie. 

9. Motivatie om in team te werken

Vaak begint goed teamwerk bij de basis: plezier hebben in het werk. Als je elkaar kunt motiveren om het werk gedaan te krijgen, dan is de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking met je collega’s. 

Wil je meer weten over hoe je als team het maximale uit elkaar kunt halen? Lees meer op de website over ons TeamPower traject.