Het zakelijk sportseizoen

Samenwerken is samen bouwen aan een goed product. Je zet met zijn allen de schouders eronder. Ieder zet zijn of haar eigen specifieke kenmerken in. Als team werk je aan het best mogelijke resultaat. Het geeft een enorme voldoening, als het team uiteindelijk tevreden kan terugzien. Ja, teamwerk is samen werken. Samenwerking is de kracht! 

In elk voordeel schuilt een nadeel

Net als op andere gebieden in het leven, schuilen ook hier in het grootste voordeel de nadelen. Je zwakte is altijd de keerzijde van de medaille van je sterkste punten. Het zijn serieuze valkuilen. Als we de valkuilen op een rijtje zetten, vinden wij het volgende: 

  • gedeelde verantwoordelijkheid beperkt individuele verantwoordelijkheid
  • beslissingen een doel op zich
  • onkwetsbaarheid van het team
  • erbij willen horen belemmert persoonlijk welzijn
  • samenwerken o.b.v. compromis, waar niemand 100% achter staat.

Valkuil 1: Wie is verantwoordelijk?

Wordt er in een team gewerkt, dan is het team samen verantwoordelijk voor het resultaat. Zoals ooit een sergeant in militaire dienst zei: ‘De mars zit er pas op, als de laatste van de groep de finish bereikt heeft’. Die gedeelde verantwoordelijkheid is een sterk punt. Echter, wat gebeurt er als mensen zich achter elkaar gaan verschuilen? Als niemand eindverantwoordelijk is, of niemand zich meer persoonlijk verantwoordelijk voelt, loopt het bedrijfsproces spaak. De eerste valkuil is geboren. 

Valkuil 2: Beslissing als doel

Samenwerken als team betekent, dat er een en ander afgestemd moet worden. Werkprocessen moeten op elkaar worden afgestemd, om efficiënt het doel – de oplevering van het product – te bereiken. Daartoe worden beslissingen genomen. Een team voelt zich serieus genomen, als het aandeel in het besluitvormingsproces wordt gehoord. Op dit punt meldt zich een machtsfactor. Het beslissen kan een doel op zich worden. Het gaat dan niet meer om efficiency en effectiviteit, maar om de weg ernaartoe. De tweede valkuil van teamwerk is geboren. 

Valkuil 3: Onkwetsbaarheid

Het team werkt samen aan de belangen van de organisatie. Het team neemt de persoonlijke kwetsbaarheid van individuele deelnemers weg. Zwaktes worden opgeheven door bundeling van de krachten. Ieders talenten worden benut om de kwetsbaarheid van andere teamleden te verminderen. Hierdoor kunnen teamleden zich gaan verschuilen achter de groep. ‘De groep heeft unaniem besloten…’ geeft het team een status van onkwetsbaarheid. Daardoor kan de realiteit – een eerlijke evaluatie – onder druk komen. Zo wordt de derde valkuil geboren. 

Valkuil 4: Erbij horen

In elk team gelden groepsregels. Ze kunnen gaandeweg als vanzelf ontstaan, maar feit is dat dit fenomeen bestaat. Omdat de gemiddelde mens een hekel heeft aan afwijzing, zal het individuele teamlid zich conformeren aan die regels. Persoonlijke talenten en kwaliteiten verdwijnen tussen wal en schip. Als ieder teamlid zich aanpast aan het groepsproces, vermindert de flexibiliteit binnen het team. De bundeling van krachten wordt minder en het team als geheel verzwakt. De vierde valkuil is geboren. 

Valkuil 5: Compromis

Beslissingen worden in een team genomen in goed overleg. Er wordt een compromis gesloten, waar iedereen zich in kan vinden. Ieder teamlid voelt zich gewaardeerd, want zijn mening wordt gerespecteerd. Toch is er een vreemd fenomeen. Er kan een compromis gesloten worden, waar niemand 100% achter staat. Het is de gulden middenweg, maar op het midden van de weg zijn de gevaren het grootst. Als niemand volledig achter het besluit staat, is deze vijfde valkuil misschien wel de meest schrijnende. 

Conclusie

Hoe verantwoordelijk voelt iemand zich, als hij niet volledig achter het besluit staat? Hoe efficiënt is teamwerk, als het team roem zoekt en beslissingen een doel op zich worden? Teamwerk is een krachtig fenomeen in de samenleving. Maar valkuilen liggen altijd klaar, juist ook waar wij dat het minst verwachten. Lees meer over het creëren van een goede teambuilding binnen jouw organisatie. Wil je meer weten over onze trainingen op het gebied van teambuilding? Neem dan contact met ons op!